Vân Nam Bảy Sắc

Côn Minh

Thời gian:

Khách sạn: 
Phương tiện: 
Tàu Hỏa + Ôtô
Khởi hành từ: 
Hà Nội
Điểm tham quan: 
Hà Khẩu, Alư Cổ động, Côn Minh, Thạch Lâm
Giá từ: 
6,525,000 (VNĐ)
Rừng đá Thạch Lâm

Thời gian:

Khách sạn: 
Phương tiện: 
Tàu Hỏa + Ôtô
Khởi hành từ: 
Hà Nội
Điểm tham quan: 
Côn Minh, Thạch Lâm, Đại Lý, Lệ Giang
Côn Minh

Thời gian:

Khách sạn: 
Phương tiện: 
Máy Bay + Ôtô
Khởi hành từ: 
Hà Nội
Điểm tham quan: 
Côn Minh, Thạch Lâm, Đại Lý, Lệ Giang
Subscribe to RSS - Vân Nam Bảy Sắc